1991

Konsten i landet

1988

Porträtt I–VII Monologer Intervjuer

1987

Människor jag äger I–VII Lektioner I–VI

1982

Teaterpjäs för två personer

1980

Det svenska folket och herr-konsten

Marie-Louise Ekman

Texter i urval / Selected writings