Kräkande kondom och synålar / Condom Throwing Up and Needles

1998

Marie-Louise Ekman

Bildkonst / Visual art