Bord, två stolar och okänt föremål

2019

Marie-Louise Ekman

Bildkonst / Visual art