Separatutställning / Solo exhibition

17 juni—17 september 2017

Moderna Museet, Stockholm

Marie-Louise Ekman (f. 1944, Sverige) rör sig mellan konst, teater och film och låter det ena glida över i det andra. I Ekmans bildvärldar upprepas ofta tillskruvade scener hämtade ur vardagen där relationer och roller förskjuts och teatern återkommer som metafor. Sommaren 2017 visar Moderna Museet Ekmans konstnärskap i en stor separatutställning. Utställningen presenterar en större serie nya målningar men innehåller också verk från sent 1960-tal och framåt. Curator: Jo Widoff.

Moderna Museets hemsida

Solo exhibition, 17.6—17.9 2017

Moderna Museet, Stockholm

Marie-Louise Ekman (b. 1944 in Sweden) alternates between art, drama and film, allowing the different practices to inform each other. In her pictorial worlds, everyday life is repeated in scenes where relationships and roles gradually shift, and the theatre is a recurring metaphor. In summer 2017, Moderna Museet is highlighting Ekman’s artistic oeuvre in a major solo exhibition, which presents a large series of recent paintings, along with works from the late 1960s and onwards. Curator: Jo Widoff.

Info on website of Moderna Museet

Marie-Louise Ekman

Utställningar / Exhibitions