Marie-Louise Ekman (Katalog / Catalogue, Moderna Museet)

Katalogens rika bildmaterial skildrar Marie-Louise Ekmans långa och vindlande konstnärskap. I bokens texter tecknar poeten Kristina Lugn och dramatikern Martina Montelius varsitt porträtt av sin vän och kollega. Moderna Museets intendent Jo Widoff beskriver konstnärens allvarsblandade humor medan konsthistorikern Lars Bang Larsen lyfter fram den banbrytande filmen Hallo Baby (1976) och hur Ekmans verk förhåller sig till surrealismen. Konstkritikerna Maria Lind och Azar Mahmoudian placerar henne i ett konsthistoriskt sammanhang och pekar på hur hennes konst påverkar samtidskonsten.

Redaktör: Jo Widoff
Språk: engelska
Bindning: inbunden
Mått 28 x 21,7 cm
Antal sidor: 280
Antal bilder: 170
ISBN: 9783960981633

Köp i Moderna Museets webshop

This richly illustrated catalouge is the first virtually total overview of Marie-Louise Ekman’s long and winding artistic practice. In the texts, the poet Kristina Lugn and the playwright Martina Montelius each portray their friend and colleague. Jo Widoff, curator at Moderna Museet, describes the artists serious sense of humour while the art historian Lars Bang Larsen focuses on the groundbreaking movie Hallo Baby (1976) and the surrealist element in Ekman’s art. The art critics Maria Lind and Azar Mahmoudian relate her to an art historic context and identify how her body of work influences contemporary art.

Editor: Jo Widoff
Language: English
Hardcover
Dimensions: 28 x 21,7 cm
Pages: 280
Plates: 170
ISBN: 9783960981633

Buy in Moderna Museet webshop

Marie-Louise Ekman

Publikationer / Publications