Gäckanden / The Mocking

2007

Några äldre människor träffas för att få kontakt med de döda. Pjäs för Dramaten.

Regi tillsammans med Gösta Ekman

I rollerna: Marie Göranzon, Gunilla ­Nyroos, Inga-Lill Andersson, Suzanna Dilber
Musik: Benny Andersson
Scenograf: Peder Freiij
Kostym: Peder Freiij
Premiärdatum: 17 mars 2007

Some elderly people gather together to get in touch with the dead. Play for The Royal Dramatic Theatre, Stockholm.

Directed by Marie Louise Ekman together with Gösta Ekman.

Starring: Marie Göranzon, Gunilla ­Nyroos, Inga-Lill Andersson, Suzanna Dilber
Stage design: Peder Freij
Costume: Peder Freij
Music: Benny Andersson
Premiere: 17 March 2007

Marie-Louise Ekman

Pjäser / Plays