Den falska människan del 3 / The Insincere Person Part 3

1983

Skriver och regisserar radiopjäsen Den falska människan del 3 för Sveriges Radio.

 

I de två tidigare pjäserna Den falska människan del I och II har Marie-Louise Ekman porträtterat Konstnären, den ensamme skaparen. Det har handlat om uppgörelser med omvärlden. I denna del, III, är Konstnären nu död och börjar sin vandring i helvetet där han strax möter ligisterna, gravplundrarna som hotar hans kroppsliga existens. Han förlorar en fot, ett öra, en arm och kommer långsamt till insikt om betydelsen av att befrias från det kroppsliga. Georg Rydeberg som gjorde huvudrollen i de två första delarna och därefter avled, har i denna tredje föreställning lånat ut sin röst till Olof Buckard.

 

Med: Olof Buckard, Jan Blomberg, Sune Mangs, Meg Westergren, Ernst Günther, Lena Granhagen, Ragnar Ulfung, Gösta Prüzelius, Birger Malmsten, Hans Strååt

 

 

Writes and directs The Insincere Person, Part 3 for the Swedish Radio.

 

Marie-Louise Ekman

Pjäser / Plays