Figor Mandelstam på museum / Figor Mandelstam at the Museum

2000

Film gjord på beställning av Nationalmuseum. Syftet var att presentera samlingarna på ett nytt sätt. I rollen som Figor: Örjan Ramberg.

Manus & Regi: Marie-Louise Ekman
I rollen: Örjan Ramberg
Egen produktion / Egen distribution

Film commissioned by the National Museum to present the museum collection in a new way. In the role of Figor: Örjan Ramberg.

Script & Director: Marie-Louise Ekman
Cast: Örjan Ramberg
Own production / Own distribution

Marie-Louise Ekman

Film & TV