“MONUMENT 1981-2021” – Grafiska blad

Litografisk portfölj innehållande 20 stycken litografier av Marie-Louise Ekman. Producerad av Hedenius Editions 2021. Tryckta hos Lumphés litografiska i Stockholm.

https://www.hedeniuseditions.com/mlekman

Marie-Louise Ekman

Övrigt / Miscellaneous