"En krumelur helst i första akten", radiopjäs för Sveriges Radio

Januari 2017

Radiopjäsen "En krumelur helst i första akten" sänds 1 januari 2017. Medverkande: Jan Malmsjö, Marie Göranzon, Gunilla Nyroos, Hans Klinga, Kristina Törnkvist, Ellen Jelinek, Emma Mehonic, Sanna Sundqvist.

Marie-Louise Ekman

På gång / Upcoming