Marie-Louise Ekman på Handelshögskolan / Marie-Louise Ekman at Stockholm School of Economics

Handelshögskolan i Stockholm inviger nu ett nytt konstklassrum, skapat av Marie-Louise Ekman. I klassrummet återfinns delar av konstnärens egen ateljé, men också flera nya originalverk.

Under november 2023 har Marie-Louise Ekman gjort om ett av Handelshögskolans klassrum till en konstinstallation och en helt unik lärmiljö. I verket Testamentet (2023) återfinns delar av Marie-Louise Ekmans ateljé. Sparade ting, verktyg, minnen och originalverk står uppställda som de tills alldeles nyligen gjorde i Marie-Louise Ekmans ateljé på Södermalm. Utöver Testamentet har Marie-Louise målat flera originalverk direkt på väggarna i klassrummet – exempelvis verket Dam och klocka (2023).

– Marie-Louise Ekmans rumsinstallation liknar inget annat. Det är en ateljé, hennes högst personliga kreativa encyklopedi och skolklotter på en och samma gång. Rummet är ett konstverk av museal kvalitet och det är en ynnest att hon möjliggjort för våra studenter att få uppleva något så unikt, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer här: https://www.hhs.se/sv/om-oss/news/sse/2023/nytt-konstklassrum-av-marie-louise-ekman-pa-handelshogskolan-i-stockholm/

Lyssna på ett reportage om projektet: https://sverigesradio.se/avsnitt/nar-klassrummet-blir-konst-folj-med-marie-louise-ekman-till-handels

During November 2023, Marie-Louise Ekman has transformed one of the School of Economics' classrooms into an art installation and a completely unique learning environment. In the work Testamentet (2023) there are parts of Marie-Louise Ekman's studio. Saved things, tools, memories and original works are displayed as they were until very recently in Marie-Louise Ekman's studio in Södermalm. In addition to the Testament, Marie-Louise has painted several original works directly on the walls in the classroom – for example the work Lady and Clock (2023).

- Marie-Louise Ekman's room installation is like nothing else. It is a studio, her highly personal creative encyclopedia and school doodles all at the same time. The room is a work of art of museum quality and it is a favor that she has made it possible for our students to experience something so unique, says Lars Strannegård, rector of the Stockholm School of Economics.

Marie-Louise Ekman

Övrigt / Miscellaneous